Home Vật liệu QUY TRÌNH TÁI CHẾ DẦU NHỚT THẢI

QUY TRÌNH TÁI CHẾ DẦU NHỚT THẢI

3,639 views
0
QUY TRÌNH TÁI CHẾ DẦU NHỚT THẢI
QUY TRÌNH TÁI CHẾ DẦU NHỚT THẢI

Giải thích: Dầu nhớt thải được thu gom và vận chuyển tới kho chứa. Sau khi qua các quy trình lọc tách, nước, tạp chất, kim loại, phụ gia, những phân đoạn nhẹ như xăng và diese sẽ bị tách ra khỏi dầu và ta thu được dầu gốc. Dầu gốc được dùng để sản xuất dầu nhờn, chất phụ gia, chất nổ và những sản phẩm cao su.

Dưới đây là quy trình tái chế dầu nhớt thải hoàn chỉnh:

  1. Used lube oil collected, transported and stored at one of many storage facilities: Dầu nhớt cũ được thu gom và vận chuyển đến các kho chứa.
  2. Basic processing removes water and contaminants from the oil: Quy trình cơ bản sẽ tách bỏ nước và tạp chất khỏi dầu.
  3. Further processing removes metals and addictives: Quy trình nâng cao sẽ tách bỏ kim loại và chất phụ gia.
  4. Extensive processing (known as “hydrogenation”) removes contaminants and light fractions to produce a golden base oil: Quy trình mở rộng (hay “quy trình hidro hóa”) loại bỏ tạp chất và những phân đoạn nhẹ để tạo ra dầu gốc.
  5. Base oil used in the manufacturing of Lubricants, Additives, Explosives and rubber products: Dầu gốc được dùng để sản xuất dầu nhờn, chất phụ gia, chất nổ và những sản phẩm cao su.
  6. Lube oil users are largely mining, automotive and manufacturing industries: Dầu nhờn được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp khai khoáng, công nghiệp ôtô và công nghiệp chế tạo.