Home Vật liệu Quy trình xử lý PCBs dùng trong thiết bị điện

Quy trình xử lý PCBs dùng trong thiết bị điện

1,949 views
0

Quy trình xử lý PCB . Poly clorua biphenyl

PCB được dùng nhiều trong các thiết bị điện như trong trạm biến thế, tụ điện điện thế cao.Quá trình xử lý hóa chất này được chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1: tiền xử lý. Đây là giai đoạn tách riêng: dầu PCB, chi tiết không thấm và chi tiết thấm PCB. Trong khi dầu PCB được chuyển trực tiếp sang giai đoạn sau, các chi tiết thấm và không thấm PCB sẽ được xử lý tiếp tục. Chi tiết không thấm  như vỏ, vật cách điện, dây đồng sẽ được rửa siêu âm để thu được chi tiết sach và dầu. Chi tiết thấm như giấy được rửa lấy dầu, tiếp theo sau đó tách nhiệt chân không, dầu và giấy sạch sẽ thu được.

Giai đoạn 2: Phân hủy dầu. PCB thu được từ giai đoạn tiền xử lý sẽ được đi qua bình phản ứng. tại đây, dầu này sẽ được trộn cùng với IPA và SD- chất tách clo và được khuấy trộn mạnh.

Sản phẩm cuối cùng ta thu được đó là dầu chiết ra và phần dư muối kiềm.

Từ vựng:

–          Pre-treatment: tiền xử lý

–          High-voltage transformers: Trám biến áp cao thế

–          PCB extraction: Chiết PCB

–          PCB oil: Dầu PCB

–          Disassembly: Tháo

–          Containers: Bình chứa

–          Non – impregnated material: Vật lieu không ngâm

–          Insulators: Cách điên

–          Copper wire: Dây đồng

–          Paper, wood:Giấy

–          Impregnated material: Vật liệu tẩm

–          Washing: Rửa

–          Ultrasonic wave washing: Rửa siêu âm

–          PCB elimination test: Thí nghiệm khử PCB

–          Stir wash: rửa quay

–          Vacuum heating separation: tách nhiệt chân không

–          PCB decomposition: Phân hủy PCB