Home Xây dựng Clam shell tiếng Anh nghĩa là gì?

Clam shell tiếng Anh nghĩa là gì?

2,522 views
0

Clam shell là cần cẩu đào gầu ngoạm, dùng để đào đất sâu dưới tầng hầm hoặc hố móng sâu.

Clam Shell 2Clam Shell (1)

Hình ảnh thực tế của clam shell:

clam shell