Home Sinh Hóa HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC MẶT

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC MẶT

8,523 views
0
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC MẶT
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC MẶT

Giải thích: Nước mặt là nguồn nước được hình thành trên bề mặt Trái Đất, bao gồm nước sông, suối, ao, hồ, kênh, mương, …Nước mặt tự chảy vào ống dẫn nước vào nhà máy. Trong ống dẫn có gắn song chắn rác và khung lưới quay để cản rác vào nhà máy. Sau đó, nước sẽ được bơm vào nhà máy xử lý. Tại đây, các hạt cặn trong nước sẽ bị keo tụ và nước chứa keo tụ được dẫn vào bể lắng để các hạt cặn liên kết với nhau tạo bông cặn lớn hơn và lắng xuống đáy bể. Tiếp theo, nước ở phần trên của bể lắng được dẫn qua bể lọc cát (gồm 3 lớp: than hoạt tính, cát, sỏi) để lọc bỏ cặn. Cuối cùng, nước được khử trùng, thêm Flo và được bơm vào tháp trữ nước, bể chứa ngầm và hệ thống phân phối nước.

Các từ trong hình:

 • Lake: Hồ nước
 • Intake pipe: Ống dẫn nước vào
 • Preliminary treatment: Xử lý sơ bộ
 • Protective bar screen: Song chắn rác
 • Travelling water screen: Khung lưới quay
 • Low lift pump well: Máy bơm cột áp thấp (Đưa nước vào nhà máy xử lý)
 • Pre-chlorination: Tiền Clo hóa (Thêm Clo vào các thiết bị chính của nhà máy xử lý trước khi thực hiện quá trình xử lý để tẩy uế, kiểm soát mùi vị, gia tăng nước, …)
 • Chemical coagulants: Hóa chất keo tụ
 • Coagulation: Quá trình keo tụ
 • Flocculation: Quá trình trợ lắng
 • Se-dimentation basin: Bể lắng
 • Anthracite: Than hoạt tính Anthracite
 • Sand: Cát
 • Gravel: Sỏi
 • Sand filtration: Bể lọc cát
 • Post-chlorination: Hậu Clo hóa (Thêm Clo vào dòng chảy từ nhà máy để khử trùng sau khi dòng chảy đã được xử lý)
 • Clear well: Nước sạch
 • Fluoridation: Sự Flo hóa (Thêm Flo vào nước)
 • High lift pump well: Máy bơm cột áp cao (Đưa nước ra tháp trữ, bể trữ, …)
 • Elevated water storage tower: Tháp trữ nước trên cao
 • Ground level reservoir: Bể ngầm chứa nước sạch
 • To distribution system: Tới hệ thống phân phối
         
DVD học Autocad 1016 chi tiết 5 DVD tự học NX 11 hay nhất 4 DVD tự học Solidworks 2016 Bộ 3 DVD cơ khí - 600 Ebook 3 DVD họcCreo 3.0 ưu đãi 50%