Home Xây dựng HỌC THUẬT NGỮ XÂY DỰNG QUA HÌNH ẢNH (ANH – VIỆT)

HỌC THUẬT NGỮ XÂY DỰNG QUA HÌNH ẢNH (ANH – VIỆT)

4,222 views
0

x1 1. Rafters:                             vì kèo

2.Shingle:                              lợp mái, ngói

3. Level:                                 độ cao
4. Hard hat:                           mũ cứng
5. Builder:                             người xây dựng, chủ thầu
6. Blueprints:                                    bản thiết kế nhà, có những đường vẽ màu trắng trên nền giấy xanh, kế hoạch chi tiết
7. Scaffold [‘skæfould]        giàn giáo
8. Ladder                               thang
9. rung                                    thanh ngang tạo thành bậc của một cái thang
10. Cement                            xi măng
11. Foundation                     nền móng
12. Bricks                              gạch
13. Pick-axe                          xẻng
14. Construction worker     công nhân xây dựng
15. Shovel     [‘∫ʌvl]                        cái xẻng
16. Board                               bản, bảng, tấm ván
17. Linesman                                    thợ đường dây
18. Cherry picker                 ống cứu kẹt mỏ
19. Cone                                hình nón
20. Flag                                  cờ
21.Barricade [,bæri’keid] vật chướng ngại (để chặn, phòng thủ)

22. Jackhammer [‘dɔæk,hæmə] búa chèn; búa khoan
23. Wheelbarrow [‘wi:l,bærou] xe cút kít (để vận chuyển ít hàng hoá)
24. Center divider                vách ngăn giữa
25. Cement mixer                 xe trộn xi măng
26. Backhoe                          máy đào lùi
27. Bulldozer [‘buldouzə]    xe ủi đất