Home Xây dựng HƯỚNG DẪN XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHIỄM DẦU

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHIỄM DẦU

3,362 views
0
HƯỚNG DẪN XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHIỄM DẦU
HƯỚNG DẪN XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHIỄM DẦU

Giải thích: Nước thải nhiễm dầu được đưa tới nhà máy xử lý để tách riêng dầu và nước. Dầu sau khi qua máy ly tâm sẽ trở thành nhiên liệu có thể tái tạo. Còn nước được cải tạo và được xả ra cống.

Các từ trong hình:

  • Oily wastewater transported to treatment plant: Nước thải nhiễm dầu được chuyển tới nhà máy xử lý.
  • Lab test to confirm non-hazardous: Phòng thí nghiệm kiểm tra để chắc rằng nó không nguy hại.
  • Unload oily wastewater: Xả nước thải nhiễm dầu
  • Screen separates oil and water: Tách riêng dầu và nước.
  • Heat and chemicals dewater oil: Dùng sức nóng và chất hóa học để khử nước
  • Water reclaimed: Nước được cải tạo.
  • Centrifuge: Máy li tâm
  • Renewable oil and fuel: Dầu và nhiên liệu có thể tái tạo
  • Purify water for return to sanitary sewer: Nước qua xử lý được xả ra cống.
         
DVD học Autocad 1016 chi tiết 5 DVD tự học NX 11 hay nhất 4 DVD tự học Solidworks 2016 Bộ 3 DVD cơ khí - 600 Ebook 3 DVD họcCreo 3.0 ưu đãi 50%