Home Xây dựng Quy trình sản xuất sơn

Quy trình sản xuất sơn

4,819 views
0

Hình 4. Quy trình sản xuất sơn

+ Quy trình:

Nguyên liệu ban đầu bao gồm thuốc nhuộm màu, nhựa thông, dầu và dung môi. Các nguyên liệu đó được dẫn theo các đường ống gặp nhau tại một vị trí, đồng thời chất tạo màu sơn cũng được dẫn tới đó. Từ vị trí gặp nhau đó, một phần sẽ dẫn tới bình trộn sơ bộ, qua máy phân tán tới bình có máy khuấy để pha loãng. Từ phía trên đi xuống gồm dung môi, nhựa thông và chất tạo màu đi xuống để pha loãng dung dịch phân tán. Sau khi pha loãng sơn xong, sơn được dẫn tới máy rót vào hộp sơn với các màu xanh, đỏ, vàng,… Sau đó, dãn nhãn mác cho các hộp sơn và bao gói, giao hàng cho người mua.

+ Các từ trong hình:

Tint: Thuốc màu

Resin: Nhựa thông

Oil: Dầu

Solvent: Dung môi

Pigment: Chất nhuộm màu

Metering deck: Dàn đựng

Pre-mix tanks: Bình trộn sơ bộ

Filling machine: Máy rót

Dispersion mill: Máy phân tán

Let-down or dilution: Pha loãng

Labeling machine: Máy dán nhãn mác

Carton packaging: Đóng hộp cac tông

Shipping: Giao hàng

Customer: Khách hàng

         
DVD học Autocad 1016 chi tiết 5 DVD tự học NX 11 hay nhất 4 DVD tự học Solidworks 2016 Bộ 3 DVD cơ khí - 600 Ebook 3 DVD họcCreo 3.0 ưu đãi 50%