Home Xây dựng Vì kèo là gì?

Vì kèo là gì?

13,855 views
0

keo-2-lopTRUSSES : Vì kèo

TRUSS-BEAMS : Dầm kèo

Truss for sloped roof : Vì kèo cho mái dốc

Lower chord : Xà ngang, quá giang, thanh kèo hạ

Upper chord, top chord : Thanh kèo thượng

Post : Thanh chống đứng

Trust : Thanh chống xiên

Gusset : Tấm nách

Fink truss ( Belgian) : Vì kèo Fink (Bỉ)

+ Compression member : Thanh chịu nén

+ Tension member : Thanh chịu kéo

Castellated beam : Dầm thép I có lỗ tròn

Lattice steel beam : Dầm thép trống bụng

Bar joist : Dầm nhỏ bằng thép tròn

Warren beam : Dầm Warren

Howe beam : Dầm Howe

Pratt beam : Dầm Pratt

3-Post Fink beam : Dầm Fink 3 chống đứng

Span : Khẩu độ

Truss span :Khẩu độ vì kèo

Support : Gối tựa

Rise : Chiều cao vì kèo, từ quá giang lên đỉnh

Run : Một nửa khẩu độ vì kèo tam giác

Half truss : Bán kèo (một nửa vì kèo tam giác, vì kèo chái)

Slope = Rise / Run : Độ dốc = Chiều cao vì kèo / Mộ nửa khẩu độ vì kèo

HSS-Hollow Section Steel : Thép hình

Shape : Thép hình

Structural steel : Thép hình (thép kết cấu)

I shape, I beam : Dầm thép I

H shape : Thép H

Channel; U shape : Thép U

Angle steel; L steel : Thép L

Web : Thân dầm thép

Flange : Cánh dầm thép

T bar : Thanh thép T

Steel plate : Thép tấm

Knot : Nút, mắt

Knot plate : Tấm thép nút

Gusset plate : Tấm thép nách

King post : Thanh chống đứng ở giữa vì kèo

Steel seating cleat = Steel stool : Con bọ đỡ dầm thép

Steel stanchion; steel column : Cột thép

Bolt : Bu lông

River : Rivê

Nut : Con tán

Bolt head : Đầu bulông

Anchor bolt : Bu lông neo

Washer : Lông đền

Welding : Hàn, liên kết hàn

Electrode : Que hàn

Electrode welding; Arc welding : Hàn hồ quang điện

ON CONSTRUCTION SITE CONVERSATION TRUSSES AND TRUSS-BEAMS

Teacher : A truss is a structure composed of a combination of members such as chords, posts, struts and gussets.

Student : So what is a truss-beam?

Teacher : A truss-beam or trussed beam is a beam in the form of a truss. It has a web appearance and is braced by one or more vertical posts supported by inclined rods called strusts.

Student : What is a bar joist?

Teacher : First of all, you have to distinguish a joist from a beam. A joist is a small beam used to support a floor or a ceiling. Joists are usually installed paralled together with a calculated spacing. A bar joist in an open-web steel joist consisting of a single bar, bent in a zigzag pattern, and welded at its points to upper and lower chords

TRANSLATION INTO VIETNAMESE

Thầy giáo : Vì kéo là một cấu kiện kết cấu kết hợp với các thanh như thanh kèo thanh chống đứng, thanh chống xiên và tấm nách.

Học viên : Vậy dầm kèo là gì?

Thầy giáo : Một dầm kèo là một dầm có dạng vì kèo. Nó trông giống một cái mạng trống bụng và được giằng bằng một hoặc nhiều thanh chống đứng có các thanh chống xiêng trợ lực.

Học viên : Dầm nhỏ bằng thép tròn là gì?

Thầy giáo : Trước tiên, anh phải phân biệt joist và beam. Joist là một dầm nhỏ dùng để gánh sàn hoặc trần. Dầm trần và dầm sàn thường được lắp đặt song song với nhau theo một khoảng cách có tính toán. Một dầm nhỏ bằng thép trònlà một dầm thép trống bụng gồm có một thanh thép tròn, bẻ lại theo hình zigzag và liên kết hàn ở các điểm tiếp xúc với thanh kèo thượng và kèo hạ.