Home cad/cam Một số thuật ngữ cho phần mềm 3D

Một số thuật ngữ cho phần mềm 3D

5,547 views
0

Các thuật ngữ thường dùng cho các phần mềm đồ họa, mô hình hóa đối tượng dạng 3D. thường gặp trong các phần mềm thiết kế cơ khí, xây dựng, đa phương tiện như autocad, catia, inventor, solidworks, 3dsmax, maya.

Capture

view port:  hướng nhìn

toolbar : thanh công cụ

menu bar: thanh menu

Trim: xén

expand: nối dài

sketch : phác thảo

model : mô hình-khối

feature: đối tượng

assembly: lắp ráp

animation: diễn hoạt

workflow: quy trình

context menu: menu ngữ cảnh

scupting : điêu khắc

customize: tùy chỉnh

default: mặc định

setting: thiết lập

những ô nhỏ để chọn gọi là tick chọn

middle mouse: con lăn ( chuột)

right mouse: chuột phải

click right mouse: nhấp chuột phải

double click: nhấp đúp

Apply : xác nhận

export/import: xuất/nhập

surface: mặt

solid : khối solid

drawing : bản vẽ

project file: file thực hành

project: dự án

browse: duyệt tìm

sheet: tấm

render: render

shade : bóng đổ hoặc nhìn theo hình dạng thực

wireframe : khung dây

 

         
DVD học Autocad 1016 chi tiết 5 DVD tự học NX 11 hay nhất 4 DVD tự học Solidworks 2016 Bộ 3 DVD cơ khí - 600 Ebook 3 DVD họcCreo 3.0 ưu đãi 50%