Home cad/cam Thuật ngữ lắp ráp phần mềm catia

Thuật ngữ lắp ráp phần mềm catia

2,774 views
0

lap rap catia

 

Component : thành phần

Assembly : lắp ráp

Section Views  : mặt cắt

Coincidence Constraint

Contact Constraint

Snap : bắt điểm

Offset Constraint : ràng buộc offset

Angle Constraint : Ràng buộc góc

Fix Constraint : Ràng buộc cố định

Detail View : hình chiếu chi tiết

View Scale : tỉ lệ bản vẽ

Angular Dimensions : kích thước nghiêng

Linear Dimensions  : kích thước thẳng

Anchor Points. Điểm ghi

Inserting GD&T : ghi kích thước và dung sai

Plotting   : in ấn

 

         
DVD học Autocad 1016 chi tiết 5 DVD tự học NX 11 hay nhất 4 DVD tự học Solidworks 2016 Bộ 3 DVD cơ khí - 600 Ebook 3 DVD họcCreo 3.0 ưu đãi 50%