Home Uncategorized Quá trình sản xuất xi măng

Quá trình sản xuất xi măng

5,050 views
0

Hình 14. Quá trình sản xuất xi măng

+ Giải thích sơ đồ:

Nguyên liệu được nghiền trong máy nghiền liệu tới độ mịn yêu cầu. Bột liệu sau khi nghiền được đưa tới silo đồng nhất bột liệu. Tại đây, bột liệu được đồng nhất về thành phần hóa học, sau đó được đưa tới tháp trao đổi nhiệt. Bột liệu được sấy, nung sơ bộ qua tháp trao đổi nhiệt dạng xiclôn. Bột liệu được tiếp tục nung trong lò quay tới nhiệt độ khoảng 1450oC để thực hiện các phản ứng hóa học tạo thành clinker. Làm nguội clinker. Sau khi làm nguội clinker được đưa vào siclo chứa. Sau đó clinker được bổ sung một số phụ gia khác và đem nghiền cho vào silo chứa xi măng. Ximang thành phẩm được đưa tới xiclo chứa ximang rồi sau đó bao gói đưa đi xây dựng hoặc xuất đi theo đường bộ hoặc thủy.

+ Các từ trong hình vẽ:

Raw mill: Nghiền thô

Electrostatic precipitator: Kết tủa tĩnh điện

Raw meal silo: Silo đồng nhất

Suspension preheater: Tháp sấy

Gypsum: Thạch cao

Clinker silo: Tháp chứa clinker

Cement Mill: Nghiền xi măng

Cement silo: Tháp chứa xi măng

Packking house: Bao xi măng xây nhà

Cement tanker: Công chở xi măng, tàu chở xi măng

Rotary kiln: Lò quay