Home Video Công nghệ tương lai trong xây dựng các tòa nhà thông minh

Công nghệ tương lai trong xây dựng các tòa nhà thông minh

2,662 views
0

smartbuilding
Những công nghệ mới được tích hợp trong tòa nhà, và có thể xem tòa nhà là cả một hệ thong hoạt động nhuần nhuyễn như các bộ phận của một cơ thẻ.

         
DVD học Autocad 1016 chi tiết 5 DVD tự học NX 11 hay nhất 4 DVD tự học Solidworks 2016 Bộ 3 DVD cơ khí - 600 Ebook 3 DVD họcCreo 3.0 ưu đãi 50%