Home Video Video về chế tạo tuốc bin khí của Siemens

Video về chế tạo tuốc bin khí của Siemens

3,139 views
0

Cùng xem những công nghệ mới nhất về chế tạo được cập nhật, và hiểu tại sao siemen là công ty trả lương cao nhất thế giới.
Lấy cảm hứng cho công việc nào.
7F-05(web-lg)